Security Alliance Ltd
 
English latvian n
 
Par mums + Operacionālā drošība + Apmācības + Konsultāciju pakalpojumi + Tehnoloģijas + Krīzes situāciju pārvaldība + Kontaktinformācija +
 
  Konsultāciju pakalpojumi
  Riska pārvaldība
 
 
Konsultāciju pakalpojumi

Draudus var novērst tikai tad, ja tos skaidri nosaka un izprot.
Security Alliance veic visaptverošu klienta drošības vajadzību un attiecīgā uzņēmuma vadīšanai nepieciešamo pasākumu analīzi.

Īstajā brīdī nodrošināta reālā laika informācija ir ļoti būtiska un bieži nosaka atšķirību starp panākumiem un neveiksmēm. Mēs risinām jebkādus jautājumus, kas klientam varētu rasties saistībā ar stratēģiskām lietām. Mūsu uzticamie speciālisti palīdzēs diskrētā veidā iegūt savlaicīgu un precīzu informāciju jebkura projekta vajadzībām un garantēt mūsu klienta drošību.

Security Alliance konsultācijas sniedz drošības sistēmas un līmeņu kopainu, pievēršot galveno uzmanību to attiecīgajām funkcijām un raksturīgajām iezīmēm, kā arī attiecīgajiem draudiem.

Mūsu speciālisti ir vadītāji, konsultāciju sniedzēji un izlūkošanas speciālisti ar lielu pieredzi, kas iegūta gan vietējā, gan starptautiskā mērogā un uzkrāta dažādās izlūkošanas un drošības iestādēs.

Security Alliance nodrošinās klientiem precīzu drošības analīzi/risinājumu jebkāda veida drošības izaicinājumam neatkarīgi no tā, vai šis izaicinājums saistīts ar jaunu projektu, jauna tirgus apguvi vai ienākšanu noteiktā valstī vai reģionā.